Konkursas

 • Piešinių konkurso taisyklės

  Konkursas „Kuo ryškesnį automobilį nupieši, tuo stilingesnius marškinėlius laimėsi“

  UAB Autovici skelbia žaidimą, skirtą vaikams, „Kuo ryškesnį automobilį nupieši, tuo stilingesnius marškinėlius laimėsi“. Dalyvavimo sąlygos itin paprastos. Vaikams reikia nupiešti svajonių automobilį. Visiškai nesvarbu automobilio markė, galima piešti – kokį tik širdis geidžia. Svarbu, kad automobilis būtų ryškus ir piešiamas ant A4 formato lapo. Kodėl pieštas automobilis turi būti ryškus? Todėl, kad vaikų piešiniais bus puošiamas realus automobilis, kuris vėliau važinės gatvėmis ir puoš miestą.

  Svarbu:

  • Piešiniai bus panaudoti tikram automobiliui apklijuoti.
  • Konkursas tęsiasi iki 2015.07.26;
  • Konkurse dalyvauja vaikai nuo 4 iki 16 m;
  • Piešinius konkursui reikia siųsti adresu:

  UAB Autovici

  Ukmergės g. 300,

  LT -06146, Vilnius

  • Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti originaliais jų piešiniu puoštais marškinėliais.

  Vaikų piešinių konkurso taisyklės

  1.ORGANIZATORIUS

  1.1. Žaidimą „Kuo ryškesnį automobilį nupieši, tuo stilingesnius marškinėlius laimėsi“ organizuoja UAB Autovici, įmonės kodas 300956542, adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, autovici@vici.eu. 1.2. Žaidimo prizai yra treji originalūs laimėtojų piešiniais puošti marškinėliai (kiekvienai amžiaus grupei po vieną).

  2. DALYVAVIMO SĄLYGOS

  2.1. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, išskyrus Organizatoriaus darbuotojus ir kitus su žaidimo kūrimu susijusius asmenis ar įmones, taip pat jų šeimos narius.

  3. ŽAIDIMO TRUKMĖ

  3.1. Žaidimas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje 2015-06-25–2015-07-26.

  3.2. Žaidimo nugalėtojai bus išrinkti 2015-07-27. Darbus vertins trijų narių komisija.

  3.3. Visi su Vartotojų žaidimu susiję klausimai ir ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

  4. ŽAIDIMO IR DALYVAVIMO ŽAIDIME TAISYKLĖS

  4.1. Norint dalyvauti žaidime, reikia atsiųsti piešinį, nupieštą 4–16 metų amžiaus vaiko.

  4.2 Piešinius siųsti adresu Ukmergės g. 300, LT 06146 Vilnius.

  4.3. Organizatorius turi teisę pašalinti iš žaidimo visus dalyvius, kurie, Organizatoriaus manymu, neatitinka šių taisyklių, įskaitant atvejus, kai Organizatorius pagrįstai įtaria, kad dalyvis naudoja klaidingus duomenis.

  4.4 Piešinio apačioje turi būti nurodytas vaiko amžius ir vardas. Kitoje piešinio pusėje vieno iš vaiko tėvelių kontaktai: telefono Nr. ir/arba el. p. adresas.

  5. PRIZAS IR JO SĄLYGOS

  5.1. Žaidimo prizai yra treji marškinėliai, puošti laimėjusiais piešiniais (kiekvienai amžiaus grupei po vieną).

  5.2. Marškinėliai yra tinkami berniukams ir mergaitėms, kurių amžius pagal skirtingas grupes yra: 4–6 metai, 7–9 metai, 10–16 metų.

  6. PRIZO PERDAVIMO TVARKA

  6.1. Su prizo laimėtoju Organizatorius susisiekia per 2 darbo dienas nuo laimėtojų išaiškinimo.

  6.2. Kad galėtų atsiimti prizą, laimėtojas turi įvykdyti 2 punkto reikalavimus.

  6.3. Prizo laimėtojas turi patvirtinti savo asmens tapatybę ir atitiktį visus šiam žaidimui keliamus reikalavimus.

  6.4. Laimėtas prizas išduodamas tik žaidime dalyvavusiam asmeniui arba jo tėveliams.

  6.5. Jei su prizo laimėtoju nepavyksta susisiekti per 7 darbo dienas nuo laimėtojo išaiškinimo dienos, Organizatorius turi teisę burtų būdu išrinkti kitą laimėtoją.

  6.6. Vartotojų žaidimo laimėtojo laimėtas prizas laimėtojo prašymu ar reikalavimu nekeičiamas kitos rūšies prizu ir prizo kaina laimėtojui nekompensuojama pinigais.

  6.7. Su prizų atsiėmimu susijusios transporto ir kitos išlaidos laimėtojui ar jo atstovui nekompensuojamos.

  6.8 Prizai bus įteikiami adresu Ukmergės g. 300, Vilnius.

  7. KITOS NUOSTATOS

  7.1. Dalyvaudami šiame žaidime, dalyviai sutinka laikytis šių taisyklių ir Organizatoriaus sprendimų, kurie visais su žaidimu susijusiais klausimais yra galutiniai. Prizas įteikiamas tik tiems dalyviams, kurie laikysis šių taisyklių.

  7.2. Organizatorius turi teisę šias taisykles keisti arba taisyti vienašališkai, apie tai iš anksto informavęs internetinėje svetainėje http://www.autovici.lt/konkursas.

  7.3. Dalyvaudamas Vartotojų žaidime, dalyvis sutinka, kad Organizatorius apdoros jo asmens duomenis su Vartotojų žaidimu susijusiais tikslais, įskaitant dalyvio tapatybės tikrinimą ir susisiekimą su dalyviu.

  7.4. Organizatorius turi teisę eksponuoti pateiktus darbus įvairiais kanalais.

  7.5. Vartotojui priėmus žaidimo prizą, laikoma, kad laimėtojas leidžia Organizatoriui naudoti jo vardą žiniasklaidoje, reklamose, viešųjų ryšių akcijose ir kt. renginiuose, nemokėdamas laimėtojui jokio papildomo mokesčio ir nesudarydamas su juo jokių atskirų susitarimų.

  7.6. Iš esmės pažeidus taisykles, piktnaudžiavimo atvejais ar esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu žaidimą vienašališkai  nutraukti ir prizo neskirti ir (arba) neįteikti laimėtojui, informavęs apie tai internete adresu http://www.autovici.lt/konkursas.

  7.7. Jeigu dalyvaujantieji žaidime nesilaiko žaidimo taisyklių arba pateikia Organizatoriui klaidingus duomenis apie save, taip pat kitais atvejais, dėl kurių  Organizatorius nėra kaltas, Organizatorius neatsako dėl žaidimo dalyvio palikimo nuošalyje traukiant prizą ar laimėto prizo neįteikimo.

  7.8. Organizatorius neatsako, jei prizas lieka nepanaudotas dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių.

  7.9 Klausimus apie akcijos organizavimą ir taisykles galima siųsti el. pašto adresu autovici@vici.eu e arba pateikti darbo dienomis 9–17 val. telefonu + 370 618 38385. Visas pretenzijas,  susijusias su žaidimo organizavimu ir (arba) vedimu, reikia siųsti raštu el. pašto adresu autovici@vici.eu arba adresu Ukmergės g. 300, Vilnius LT06146.