Krepšinis

 • skrajute

  Konkursas

  Palaikyk Lietuvos rinktinę krepšinio čempionate ir laimėk!

  Konkursas „Palaikyk Lietuvos rinktinę krepšinio čempionate ir laimėk! “

  UAB Autovici skelbia akciją, skirtą krepšinio fanams, „ Palaikyk Lietuvos rinktinę krepšinio čempionate ir laimėk“. Dalyvavimo sąlygos itin paprastos. Visi krepšinio fanai, kurie Europos krepšinio čempionatą stebės Fanų zonoje Vilniuje prie Baltojo tilto turi galimybę laimėti automobilio plovimus arba Peugeot automobile visam savaitgaliui su pilnu kuro baku. Norint dalyvauti tereikia gauti skrajutę iš UAB Autovici darbuotojų, ją užpildyti ir atiduoti atgal UAB Autovici darbuotojams.

  Svarbu:

  • Po kiekvienų laimėtų Lietuvos rinktinės varžybų bus traukiamas vienas laimingasis, kuriam atiteks automobilio plovimas;
  • Per finalines rungtynes bus traukiamas vienas laimingasis, kuriam atiteks Peugeot automobilis visam savaitgaliui su pilnu kuro baku;
  • Konkursas tęsiasi iki 2015.09.20;
  • Konkurse dalyvauja asmenys nuo 18 m., turintys B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

  Vaikų piešinių konkurso taisyklės

  1.ORGANIZATORIUS

  1.1. Akciją „Palaikyk Lietuvos rinktinę krepšinio čempionate ir laimėk “ organizuoja UAB Autovici, įmonės kodas 300956542, adresas: V. Krėvės pr. 97, Kaunas, autovici@vici.eu.

  1.2. Žaidimo prizai yra automobilių plovimai (skaičius priklauso nuo laimėtų Lietuvos rinktinės varžybų) bei Peugeot automobilis savaitgaliui su pilnu kuro baku.

  1. DALYVAVIMO SĄLYGOS

  2.1. Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 18 m., turintys B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, išskyrus Organizatoriaus darbuotojus ir kitus su žaidimo kūrimu susijusius asmenis ar įmones, taip pat jų šeimos narius.

  1. AKCIJOS TRUKMĖ

  3.1. Akcija vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje 2015-09-05–2015-09-20.

  3.2. Akcijos nugalėtojai bus išrinkti po kiekvienų laimėtų Lietuvos rinktinės varžybų, pagrindinis prizo nugalėtojas bus traukiamas finalinių rungtynių metu.

  3.3. Visi su Vartotojų akcija susiję klausimai ir ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

  1. AKCIJOS IR DALYVAVIMO AKCIJOJE TAISYKLĖS

  4.1. Norint dalyvauti akcijoje, reikia gauti skrajutę ir ją užpildyti, po to atiduoti UAB Autovici darbuotojams.

  4.2. Organizatorius turi teisę pašalinti iš akcijos visus dalyvius, kurie, Organizatoriaus manymu, neatitinka šių taisyklių, įskaitant atvejus, kai Organizatorius pagrįstai įtaria, kad dalyvis naudoja klaidingus duomenis.

  1. PRIZAS IR JO SĄLYGOS

  5.1. Akcijos prizai yra lengvųjų automobilių plovimai bei Peugeot automobilis savaitgaliui su pilnu kuro baku.

  1. PRIZO PERDAVIMO TVARKA

  6.1. Su prizo laimėtoju Organizatorius susisiekia per 2 darbo dienas nuo laimėtojų išaiškinimo.

  6.2. Kad galėtų atsiimti prizą, laimėtojas turi įvykdyti 2 punkto reikalavimus.

  6.3. Prizo laimėtojas turi patvirtinti savo asmens tapatybę ir atitiktį visus šiai akcijai keliamus reikalavimus.

  6.4. Laimėtas prizas išduodamas tik akcijoje dalyvavusiam asmeniui.

  6.5. Jei su prizo laimėtoju nepavyksta susisiekti per 7 darbo dienas nuo laimėtojo išaiškinimo dienos, Organizatorius turi teisę burtų būdu išrinkti kitą laimėtoją.

  6.6. Akcijos laimėtojo laimėtas prizas laimėtojo prašymu ar reikalavimu nekeičiamas kitos rūšies prizu ir prizo kaina laimėtojui nekompensuojama pinigais.

  6.7. Su prizų atsiėmimu susijusios transporto ir kitos išlaidos laimėtojui ar jo atstovui nekompensuojamos.

  6.8 Prizai bus įteikiami adresu Ukmergės g. 300, Vilnius.

  1. KITOS NUOSTATOS

  7.1. Dalyvaudami šiame žaidime, dalyviai sutinka laikytis šių taisyklių ir Organizatoriaus sprendimų, kurie visais su akcija susijusiais klausimais yra galutiniai. Prizas įteikiamas tik tiems dalyviams, kurie laikysis šių taisyklių.

  7.2. Organizatorius turi teisę šias taisykles keisti arba taisyti vienašališkai, apie tai iš anksto informavęs internetinėje svetainėje http://www.autovici.lt/krepsinis.

  7.3. Dalyvaudamas akcijoje, dalyvis sutinka, kad Organizatorius apdoros jo asmens duomenis su Vartotojų žaidimu susijusiais tikslais, įskaitant dalyvio tapatybės tikrinimą ir susisiekimą su dalyviu.

  7.4. Vartotojui priėmus akcijos prizą, laikoma, kad laimėtojas leidžia Organizatoriui naudoti jo vardą žiniasklaidoje, reklamose, viešųjų ryšių akcijose ir kt. renginiuose, nemokėdamas laimėtojui jokio papildomo mokesčio ir nesudarydamas su juo jokių atskirų susitarimų.

  7.5. Iš esmės pažeidus taisykles, piktnaudžiavimo atvejais ar esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu žaidimą vienašališkai  nutraukti ir prizo neskirti ir (arba) neįteikti laimėtojui, informavęs apie tai internete adresu http://www.autovici.lt/krepsinis.

  7.6. Jeigu dalyvaujantieji akcijoje nesilaiko akcijos taisyklių arba pateikia Organizatoriui klaidingus duomenis apie save, taip pat kitais atvejais, dėl kurių  Organizatorius nėra kaltas, Organizatorius neatsako dėl akcijos dalyvio palikimo nuošalyje traukiant prizą ar laimėto prizo neįteikimo.

  7.7. Organizatorius neatsako, jei prizas lieka nepanaudotas dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių.

  7.8 Klausimus apie akcijos organizavimą ir taisykles galima siųsti el. pašto adresu autovici@vici.eu arba pateikti darbo dienomis 9–17 val. telefonu + 370 618 38385. Visas pretenzijas, susijusias su akcijos organizavimu ir (arba) vedimu, reikia siųsti raštu el. pašto adresu autovici@vici.eu arba adresu Ukmergės g. 300, Vilnius LT06146.